Przejdź do treści

Projekty zrealizowane w zespołach specjalistów odpowiedzialnych za strategię, design, UX, programowanie, w których zarządzałem całym procesem.

CENTRUM CYFROWE
CENTRUM CYFROWE
FUNDACJA BATOREGO
FUNDACJA IM. BATOREGO
WB GROUP
WB GROUP
KANCELARIA GESSEL
KANCELARIA GESSEL
MUZEUM JP2
MUZEUM JP2 I KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
MUZEUM JP2 I KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
MUZEUM JP2 I KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
FORMUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI
FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI
1% FUNDACJI SYNAPSIS
1% LANDING PAGE FUNDACJI SYNAPSIS